Acoustic Expert.

ย้อนกลับ

โรงงานของคุณ
เกิดปัญหาเหล่านี้หรือไม่

 • เสียงดังภายในโรงงานเวลาฝนตก
 • เสียงดังภายในโรงงานเกินค่ากำหนดมาตรฐาน
 • เสียงดังเกินทำให้ลดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 • เสียงรบกวนจากส่วนผลิต เข้ามาในส่วนพื้นที่ office
 • เสียงก้องภายในห้องประชุม หรือมีเสียงรบกวนจากภายนอก
 • เสียงดังจากเครื่องจักร

Knowing Us รู้จักเรา

ทุกปัญหาเรื่องเสียง ปรึกษา Acoustic Expert

Acoustic Expert หน่วยงานวิศวกรรมที่ปรึกษาด้านอะคูสติกและเสียงรบกวนครบวงจรช่วยแก้ไขและให้คำปรึกษาเรื่องเสียง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเสียงดังในโรงงาน ปัญหาเสียงก้องในห้องประชุม โรงภาพยนตร์ โฮมเธียร์เตอร์ เป็นต้น

 • Acoustic Expert บริการออกแบบติดตั้งปรับปรุงระบบงานอะคูสติกทุกประเภทด้วยทีมวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ โดยมีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เหมาะกับงานแต่ละประเภทด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีความแม่นยำสูงพร้อมการวิเคราะห์ที่อ้างอิงตามมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ

Our Technology เทคโนโลยีที่ช่วยในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

 • โปรแกรม Engineering Noise Control โดย Prof, Colin Hensen ซึ่งสามารถใช้ออกแบบเกี่ยวกับงาน Noise Control ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Insul 6.2 โปรแกรมทำนายค่า Absorption Coefficient และ Sound Transmission Loss ซึ่งสามารถทำนายคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Bruel & Kaer 2250 เครื่องตรวจวัดระดับเสียงที่มีความละเอียดแม่นยำสูง (ตามมาตรฐาน IEC 61672)
 • 01 db รุ่น Choreils ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดทาง Room และ Building อะคูสติกสำหรับใช้ในการหาค่า Room Choralis และค่า Sound Transmission Loss ตามมาตรฐานของประเทศต่างๆ

Our Services บริการของเรา

 • งานด้านการสำรวจ ตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าระดับเสียง รวมทั้งสภาพทางอะคูสติกของบริเวณภายในและภายนอกอาคารบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมทุกประเภท พร้อมนำเสนอรายงานตามมาตรฐาน ISO: 1996
 • งานสร้างแบบจำลองสภาพทางอะคูสติก แบบจำลองระบบเสียงและประเมิณค่าระดับเสียงรบกวนและออกแบบอุปกรณ์ป้องกันเสียงรบกวนด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ผลระดับมืออาชีพที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
 • งานทดสอบคุณสมบัติทางอะคูสติกของระบบและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานอะคูสติกทุกประเภท ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและห้องปฏิบัติการของต่างประเทศ
 • ดำเนินการติดตั้ง ปรับปรุงและแก้ไขด้วยวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สภาพอะคูสติกหรือป้องกันเสียงรบกวนตามที่ลูกค้าต้องการ
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ