สินค้าของเรา

 • S WALL คืออะไร ?

  คือผนังสำเร็จรูปคอนกรีตมวลเบา คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยใช้สูตรคอนกรีตมวลเบาของ SCG ซึ่งมีส่วนประกอบสาคัญคือ เม็ดเซรามิกมวลเบาคุณภาพสูง แทนการใช้หิน ผสมผสานกับเทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง และผลิตโดยเครื่องจักรมาตรฐานยุโรป ทาให้ได้แผ่นคอนกรีตมวลเบา ที่มีมาตรฐาน น้าหนักเบากว่าคอนกรีตทั่วไป แต่มีความแข็งแรงดีกว่าวัสดุมวลเบาชนิดอื่นๆ สามารถเจาะยึดแขวนสิ่งของที่มีน้าหนักได้ดี เป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียงได้ดี และดูดซึมน้าต่า นอกจากนี้ยังสามารถร้อยท่อผ่านรูภายในผนังได้ง่าย ติดตั้งง่าย รวดเร็วกว่าก่ออิฐมอญ 10 เท่า รวดเร็วกว่าก่ออิฐมวลเบา 3 เท่า เหมาะอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างในปัจจุบันที่กาลังเผชิญกับสภาวะการขาดแคลนแรงงาน

  พื้นที่ที่เหมาะสมกับการใช้งาน: ผนังภายในสำหรับอาคาร

  ขนาดสินค้า:

บริการของเรา

 • บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจใช้สินค้า

 • บริการขนส่งสินค้าไปยัง site งานของลูกค้า

 • บริการติดตั้งชิ้นงานที่ site งานของลูกค้า, บริการ training การติดตั้งให้แก่ทีมช่าง

 • CONSULTATION

  ปรึกษาปัญหา กับสถาปนิกคู่คิด
  SCG Experience / เจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญ

  นัดหมายปรึกษา

เทคโนโลยีการผลิต

1

เทคโนโลยีการผลิต


S Wall ผลิตจากเครื่องจักรมีประสิทธิภาพสูงนำเข้าจากประเทศฟินแลนด์ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติทุกขั้นตอนทำให้แผ่นคอนกรีตที่ได้มีคุณภาพสูงและขนาดแม่นยำได้มาตรฐาน มีการโก่งตัวต่ำ ส่งผลดีต่อการติดตั้งหน้างาน ที่ทำให้ผนังได้ระนาบ สม่ำเสมอ เก็บงานรอยต่อได้ง่าย รวมทั้งได้ผิวที่เรียบสม่ำเสมอกว่า จึงช่วยประหยัดต้นทุนการ skim ที่หน้างาน


2

เทคโนโลยีการติดตั้ง


การติดตั้งได้รับการพัฒนา ทั้งในด้านเทคนิค และวัสดุการติดตั้งเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และได้งานที่มีคุณภาพมาตรฐาน

1. เทคโนโลยีการติดตั้ง

ร่วมกับอุปกรณ์เจาะยึดแผ่นที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ทำให้ยึดแผ่นได้แน่นกว่าและแข็งแรง การติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว และสามารถควบคุมมาตรฐานการติดตั้งได้


2. พัฒนาวัสดุกาวซีเมนต์สำหรับใช้เชื่อมรอยต่อแผ่น S Wall โดยเฉพาะ

“กาวซีเมนต์ เอสซีจีที่มีคุณสมบัติเหนือกว่า” ด้านการยึดเกาะ ยืดหยุ่นสูง และมีการหดตัวต่ำ สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดรอยร้าวระหว่างรอยต่อแผ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของสินค้า

ด้วยทีมติดตั้งที่มีคุณภาพ ประกอบกับชิ้นงานที่มีความแม่นยำได้มาตรฐาน รวมถึงกาวซิเมนต์ที่มีคุณภาพเหนือกว่า ทำให้ชิ้นงานที่ได้ระนาบ ดิ่ง ฉาก และยังช่วยลดปัญหารอยร้าวระหว่างรอยต่อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผนังมีความแข็งแรง มากกว่า 100 ksc

มีการติดตั้งยึดผนังและผนังบริเวณวงกบที่แข็งแรง และสามารถยึดแขวนสิ่งของได้ 50 กิโลกรัม/จุด

สามารถติดตั้งผนังได้ 10 ตารางเมตร/วัน/คน

ในขณะที่การก่ออิฐทั่วไปสามารถติดตั้งได้ 1 ตารางเมตร/วัน/คน และ S wall 1 ทีมที่มีจำนวนช่าง 3-4 คน สามารถติดตั้งผนังได้ 30-40 ตารางเมตร/วัน ในขณะที่การก่ออิฐต้องใช้ช่าง 40 คน สำหรับการก่ออิฐ 30-40 ตารางเมตร/วัน

ลดค่าใช้จ่ายในการฉาบและเก็บงานผิว 2 ด้าน

เนื่องจากการติดตั้งผนังที่ได้มาตรฐานและแผ่น S wall มีความเรียบสม่าเสมอทุกแผ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น จับเสี้ยม ติดตาข่าย ฉาบปูนกาวตรงโครงสร้าง ค่าเสาเอ็นทับหลัง ค่ากำจัดขยะ ค่าที่พักคนงาน และค่าสาธารณูปโภค

ใช้การติดตั้งระบบกึ่งแห้ง ลดงานเปียกมากกว่า 50%

ทำให้ลดปริมาณขยะที่หน้างาน และมีความสะอาดมากกว่า

Product Property

Product Property S Wall ALC RED BRICK
ค่าการต้านแรงอัด
Compressive Strength
> 100 ksc > 20 ksc 20 - 30 ksc
ค่าการทนไฟ
Fire Rating
4 hr 4 hr 1 - 2 hr
ค่าการนำความร้อน
Thermal Conductivity (k)
0.175 W/mk
(Only solid part)
0.13 W/mk 1.12 - 1.14 W/mk
อัตราการกั้นเสียง
Sound Insulation (STC)
40 - 45 dB 32 - 36 dB 39 - 42 dB
อัตราการดูดซึมน้ำ
Water Absorption
15 - 20 % 30 - 40 % 13 - 18 %
น้ำหนักผนัง
(รวมงานฉาบผิว)
100 - 105 kg/m2 90 - 100 kg/m2 180 - 200 kg/m2
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ