สินค้าของเรา

 • Precast Concrete คืออะไร ?

  Precast Concrete คือ ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ที่ได้จากการหล่อ หรือเทในแบบหล่อที่มีขนาดต่างๆ ในโรงงานหรือในบริเวณก่อสร้างให้เสร็จก่อน แล้วนำไปติดตั้งประกอบกันที่หน่วยงานก่อสร้างโดยใช้อุปกรณ์ยกที่เหมาะสมชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป Precast Concrete System ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มงานพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและงานก่อสร้างอาคารสูง เนื่องจากช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและฝีมือแรงงานในการก่อสร้างลงได้มาก ทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้รวดเร็วขึ้น ภายใต้งบประมาณที่กำหนด

  Precast Concrete System จาก SCG Building Tech พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้างในด้านปัญหาแรงงาน รวมทั้งความต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างเชิงอุตสาหกรรม ด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้าตั้งแต่การออกแบบ การผลิตและการบริหารโครงการ เพื่อทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้สัมผัสมาตรฐานใหม่ของการก่อสร้าง และส่งมอบผลงานที่มั่นใจได้ในคุณภาพ เพื่อเพิ่มความสุขในการอยู่อาศัย

 • ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป*

 • บันไดคอนกรีตสำเร็จรูป

 • พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป*

 • ถาดห้องน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

 • คานคอนกรีตสำเร็จรูป

 • อื่นๆ

บริการของเรา

 • บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจใช้สินค้า Precast Concrete System ออกแบบร่วมกับลูกค้า เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในระบบ Precast Concrete System ประเมินราคาการก่อสร้างให้กับลูกค้าที่ออกแบบในระบบ Precast Concrete System

 • บริการขนส่งสินค้าไปยัง site งานของลูกค้า

 • บริการติดตั้งชิ้นงานที่ site งานของลูกค้า

เทคโนโลยีการผลิต

1

การผลิต

 

กระบวนการผลิต เป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบ Automatic จากประเทศเยอรมันนี วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดด้วยระบบ Master Computer “Unitechnik” รูปแบบการผลิตจะเป็นแบบ Circulating line ที่ pallet จะเคลื่อนตัวไปตาม station ต่างๆที่อยู่ในโรงงาน โดยการผลิตด้วยเทคโนโลยีระบบ Automatic นี้ จะช่วยลดปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากแรงงานคน และความบกพร่องของอุปกรณ์หล่อทำให้ได้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ มีความถูกต้อง แม่นยำทั้งในเรื่องขนาดตำแหน่งของช่องเปิดและวัสดุฝังต่างๆ รวมทั้งได้ผิวคอนกรีตที่เรียบเนียนสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ชิ้นงานทุกชิ้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนออกจากโรงงาน

 • เครื่องจักรที่สำคัญในกระบวนการผลิต

  1. PALLET
  2. AUTOMATIC PLOTTER ROBOT
  3. AUTOMATIC SHUTTERING ROBOT
  4. AUTOMATIC WIREMESH MACHINE
  5. CONCRETE SPREADER
  6. TROWELLING MACHINE
  7. CURING CHAMBER
  8. TILTING TABLE
2

ซอฟต์แวร์

 

ด้านวิศวกรรมออกแบบ Precast concrete system ได้รับการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างโดยทีมวิศวกรที่มีความรู้และความชำนาญ ใช้โปรแกรม BIM แสดงผลในรูปแบบโครงสร้างสามมิติ ซึ่งให้ความรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ACI 318-08 นอกจากนั้นยังเชื่อมต่อเข้ากับ ระบบการผลิตและการจัดส่งสินค้า เพื่อให้งานบริหารโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด

3

การบริหารโครงการ

 
 • ทีมงานติดตั้งมีประสบการณ์ในการติดตั้งงาน Precast Concrete ทั้งบ้านและอาคารโดยทีมงานได้ผ่านการอบรม งานติดตั้ง และ ความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐานของ SCG Building Tech Training Center และยังมีระบบการตรวจสอบคุณภาพงานตามมาตรฐาน SCG อีกด้วย

4

ระบบป้องกันการรั่วซึม

 

ระบบป้องกันการรั่วซึม จาก SCG Building Tech เป็นระบบ Double Protection ที่มีการใช้วัสดุอุดรอยต่อป้องกัน 2 ชั้น

 • CONNECTING MATERIAL

  แผ่นผนังฝัง Wireloop หรือวัสดุเชื่อมที่เป็น Galvanized Steel ที่ออกแบบและผลิตตามมาตรฐานยุโรป มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากสนิม ลดปัญหาการแตกหักเสียหายจากการงัด หรือ ดึงอุปกรณ์ และสะดวกรวดเร็วในการติดตั้งหน้างาน

NON-SHRINK GROUT

 
 • คิดค้นและพัฒนา โดย บ.สยามวิจัยและนวัตกรรม เป็นมอร์ต้าสำเร็จรูป ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่เหนือกว่าวัสดุในท้องตลาดทั่วไป โดยมีการไหลตัวดีมาก สามารถไหลลื่นเข้าไปตามแบบ ที่แคบๆหรือมีความลึกได้ดี มีการหดตัวต่ำกว่า Non-Shrink ทั่วไป และแข็งแกร่งยึดเกาะกับโครงสร้างได้ดี จึงไม่แตกร้าว นอกจากนั้นยังมีค่าความทึบน้ำสูง ซึ่งทำให้น้ำซึมผ่านได้ยาก เห็นได้จากการทดสอบในห้องทดลอง ที่มีการฉีดน้ำด้วยความดันแรงสูงเข้าไปที่ตัวก้อนวัสดุ พบว่ามีการซึมผ่านของน้ำน้อยมากเมื่อเทียบกับวัสดุในท้องตลาด

MODIFIED SILICONE

 

SCG คัดสรร และ เลือกใช้วัสดุ Sealant ชนิด Modified silicone แทนการใช้ PU ซึ่งนิยมใช้กันทั่วไป เนื่องจากพบว่ามีคุณสมบัติที่ดีกว่าหลายด้าน ทั้งในเรื่องส่วนผสมที่ไม่มีสารพิษอันตรายในกลุ่มไซยาไนด์ และจะไม่ปล่อยแก๊สพิษในกรณีไฟไห้ม นอกจากนั้น ยังทนทานต่อแดดมากกว่า ยึดเกาะกับผิววัสดุได้ดีกว่า และมีการหดตัวต่ำกว่า

คุณสมบัติสินค้า

 • คุณภาพมาตรฐาน
  กระบวนการผลิตควบคุมด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานจากประเทศเยอรมนี โดยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีคุณภาพตามมาตรฐาน PCI Code ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • แข็งแรงทนทาน
  ใช้เป็นผนังรับแรงได้ และมีความแข็งแรงกวาผนังก่อฉาบทั่วไป 3-5 เท่าโดยสามารถรับแรงได้ไม่น้อยกว่า 400 ksc.
 • ลดระยะเวลาและแรงงานในการก่่อสร้าง
  ใช้ระยะเวลา และจำนวนแรงงานน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการก่อสร้างด้วยระบบการเทคอนกรีตในที่
 • ต้านทานไฟสูง
  ต้านทานไฟไดสูงไม่น้อยกว่า 2ชม.และไม่ลามไฟ เนื่องจากผนัง Precast Concrete Systemผลิตจากคอนกรีตที่มีความหนาแน่นสูงจึงทนไฟและเป็นผนังกันไฟได้
 • กันเสียงได้ดี
  กระบวนการผลิตควบคุมด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานจากประเทศเยอรมนี โดยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีคุณภาพตามมาตรฐาน PCI Code ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ
  • Site งานสะอาดตา เนื่องจากช่วยลดเศษวัสดุในการก่อสร้างรวมถึงลดมลภาวะทางเสียงและฝุ่น ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมและชุมชนข้างเคียง
  • ง่ายต่อการบริหารจัดการเพราะชิ้นงานไม่มากคนงานน้อย ดูแลได้ทั่วถึง
 • ต้านทานการซึมน้ำได้ดี
  ป้องกันการซึมนำได้ดี เนื่องจากใช้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติในการซับนำสูง จึงช่วยลดปัญหาการหลุดรอนของสีที่มีสาเหตุมาจากความชื้นภายนอก
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ